The society of respected film critics that hands out the annual Gawad Urian in cinematic excellence

Gawad Urian Awardees

Noong una, at hanggang sa ating panahon, inuuri ng platero ang ginto sa pamamagitan ng isang pirasong batong-buhay. Ikinikiskis dito ang anumang bagay na yari sa ginto, at ang bahid na naiiwan ay nagiging batayan sa pagtiyak sa halaga nito. Ang batong ginagamit sa ganitong pagsukat sa halaga ng ginto ay tinatawag na urian. Ang Gawad Urian ay pagsukat ng Manunuri ng Pelikulang Pilipino sa kasiningan at kasanayan ng ating manlilikha sa pelikula. Ang gawad ay sagisag ng pagkilala sa kakayahang ito, ngunit, higit sa lahat, ito ay sagisag ng pagpapahalaga sa tungkulin ng manlilikha sa kanyang medyum at sa kanyang manonood.

Best Picture

Best Director

Best Screenplay

Best Actor

Best Actress

Best Supporting Actor

Best Supporting Actress

Best Production Design

Best Cinematography

Best Editing

Best Music

Best Sound

Best Short / Experimental Film

Best Documentary

Natatanging Gawad Urian

Ginintuang Gawad

Gawad Urian - Aktor ng Dekada

Gawad Urian - Aktres ng Dekada

Pelikula Dekada

*1987 (Walang Gawad Urian sa taong ito)